Image Alt

Een verhaal uit de Family Houses

  >  Geen categorie   >  Een verhaal uit de Family Houses

Een jongen van 17 jaar zat in een zorginstelling, was er vaak agressief en kwam hierdoor regelmatig in de isoleercel terecht. We zijn hem gaan halen en hebben hem opgevangen in de zorgboerderij waar hij natuurlijk best zenuwachtig voor was. Een lieve jongen met autisme (voor ons is autisme hoog gevoeligheid en zo benaderen we hem ook). 

Hij had een zwaar verleden met zijn moeder die hij inmiddels niet meer ziet. De ouders waren gescheiden en hij staat onder gezag bij zijn vader. In de zorgboerderij waren een aantal zaken die totaal anders verliepen dan in de zorginstelling. Het was dus best een grote omschakeling. Hij had meer vrijheid en kon meer persoonlijke keuzes maken. Daarnaas waren er ook duidelijkere afspraken. Het actief bezig zijn in de tuin was voor hem echt geweldig. 1 weekend in de maand gaat hij bij 1 van de begeleiders thuis op weekend, (dat is dan een rustweekend voor de zorgboerderij) daar komen meerdere jongeren met autisme en een zorgkindje van 4 jaar (met zwaar lichamelijke en geestelijke beperkingen) dat verzorgd werd door een verpleegster die er ook heel het weekend was. Deze weekenden zijn als vakanties. Op tijd allemaal een time out nemen zorgt voor een goed evenwicht en dus ook voor ont-prikkeling. We deden dingen samen, maar ook apart. Maar daarnaast hadden we ook met zijn allen serieuze gesprekken op de bank, waarin ze hun wensen konden aangeven, mee kunnen beslissen over activiteiten of wat we eten nadat er voorstellen worden gedaan. Het bijzondere van dit weekend was dat de ene de andere hielp. Bij aankomst werd ook gevraagd liefdevol, behulpzaam en respectvol met elkaar om te gaan, we gaven voorbeelden zodat men wist wat het betekende. Op die 2 maanden dat Jan er verbleef ging hij alleen fietsen, alleen naar de winkel en is nooit meer in een isoleercel terecht gekomen. Er was al zoveel rust dat er zelfs op korte termijn al naar een school werd uitgekeken. Er heerste tussen het samengesteld gezin bij papa en stiefmoeder heel wat spanningen, spanningen voortvloeiend uit trauma’s en zorgen om kinderen…

Wij zijn van mening dat niet dezelfde problematieken, dezelfde leeftijden, dezelfde ontwikkeling of op hetzelfde cognitief niveau kinderen samen moeten wonen. De een is vaak op andere vlakken sterker als de andere en zo trekken ze elkaar voort.